Skov-løvmåler, Idaea biselata

Biologi: Det er en lille art med et vingefang på mindre end 2 cm. Om dagen forstyrres den let; om aftenen mødes den med andre natsommerfugle på blomstrende blåtop og ved gadelygterne. Larven lever overvintrende af mange slags visne blade - især af mælkebøtte og brombær.
Levested: Skove, krat og langs hegn og i haver.
Udbredelse: Flyver i hele juli og et godt stykke ind i august, af og til ses den i begyndelsen af september for eksempel i 2016. Almindelig over det meste af landet. Den er meget amindelig på Fejø.