Seksplettet køllesværmer, Zygaena filipendulae

Biologi: Sommerfuglens vingefang er cika 4 cm. Larven er 20-22 mm og lever bl.a. på kællingetand, kløver og andre ærteblomstrede. Den forpupper sig i en langstrakt, gul kokon, der for det meste fastgøres til plantestængler eller lignende. Den voksne seksplettede køllesværmer lever af nektar fra blomster som tidsel, knopurt, blåhat og lignende. Den seksplettede køllesværmers sorte og røde tegninger er en advarsel til insektædende fugle og andre insektædere, om at holde sig fra at spise den. Den smager nemlig grimt og er, så vidt vides, også giftig.
Levested: Den træffes på tørre og sandede steder, såsom blomsterrige skovstier og skovlysninger, grøftekanter, overdrev og tørre enge. Den flyver om dagen, gerne i stærk solskin.
Udbredelse: Den er lokalt almindelig i Danmark fra omkring starten af juli til hen i august. Den er iagttaget på Fejø ved Briget i 2014.