Rødbåndet Dværgmåler, Gymnoscelis rufifasciata

Biologi: Vingefanget er på små 2 cm. Den voksne sommerfugl sidder om dagen på planker og træstammer. Om natten kommer den til lys.
Levested: Larven lever i maj og igen i efteråret på alskens planter fra klematis til lyng.
Udbredelse: Den har to kuld fra midt i april til begyndelsen af juni og igen fra sidst i juni til sidst i august. Den fandtes i 1915 kun tre steder i Danmark. Nu er den almindelig i hele landet også på Fejø i villahaverne.