Poppelsværmer, Laothoe populi

Biologi: Vingefang cirka 8 cm. Larven lever på pil og poppel og sidder i hvile på bladenes underside. Puppen overvintrer. I hvile skydes bagvingerne op over forvingerne. Derved brydes billedet af en "normal natsværmer" og dyret kommer til at ligne et bundt takkede blade.
Levested: Overalt i landet, hvor der er popler eller pil, og det er der mange steder.
Udbredelse: Den er almindelig på Fejø. Den kan ses flyvende fra sidst i maj til ind i august.