Pilplet-ugle, Pachetra sagittigera

Biologi: Vingefang 4,5 cm. Sidder om dagen på træstammer. Larven lever på forskellige græsser. Den overvintrer som voksen larve.
Levested: Skove, skovkanter, overdrev og haver.
Udbredelse: Flyver fra først i maj til midt i juni. Den er fundet nogle få steder i Jylland, Sjælland og på Bornholm, Fyn og Lolland. Vi ligger på artens nordvestgrænse.
På Fejø har jeg set den hvert år siden 2012.