Pileborer, Cossus cossus

Biologi:
Vingefang cirka 7 cm. Det er en af de mest primitive sommerfugle i Danmark. Da vingerne er meget stive høres en summen under flyvningen. Desuden er munddelene stærkt reducerede, hvilket forhindrer den i at indtage føde. Larven lever endofagt (dvs. indvendigt) i træer som poppel, pil og kastanie, hvor den gnaver gange i veddet. Æggene lægges i små portioner på levende træ nær skadede områder. Når larven (efter to år) skal igang med forpupningen gnaver den en gang i værtstræet, hvor den så forpupper sig lige under barken. Umiddelbart før klækningen skydes puppen ud gennem barken, så sommerfuglen får fri passage.
Levested:
Kan træffes overalt, så længe værtstræerne er tilstede, men findes (især) ofte i parker, poppelalléer og skovbryn. Udbredelse:
Arten findes i næsten hele landet, men den er meget fåtallig og ses sjældent. Den er set på Fejø mange gange og flyver fra sidst i maj til ind i august.