Lille natpåfugleøje, Saturnia pavonia

Biologi: Hannen af Lille Natpåfugleøje har et vingefang på 6 cm. Hunnen er noget større med et vingefang på 7 cm. Larven er 6-7 cm lang, når den er fuldvoksen og lever på både lyng og roser. Den er larve fra midt i juni til sidst i august, hvorefter den forpupper sig. Forpupning foregår i en stor brun kokon, der placeres lavt i bevoksningen. Hannen flyver hovedsagelig om dagen. På solrige eftermiddage sidder den lavt i bevoksningen for at få fært af en nyklækket hun der ofte sidder på et strå og tørrer vingerne.
Levested: Lille natpåfugleøje findes typisk på heder og lokaliteter med spredt lyng. Der kræves dog ikke ret meget lyng, før arten kan trives der. Desuden findes den i vore våde højmoser og i villahaver.
Udbredelse: Lille natpåfugleøje flyver fra midt i april til midt i juni. Den er almindelig og udbredt over hele landet. På Fejø har jeg set den en enkelt gang på lys om natten.