Nåletræsbarkmåler, Peribatodes secundaria

Biologi: Vingefang 3,5 cm. Larven overvintre og kan bankes ned fra gran i maj til midt i juni.
Levested: Den er ikke svær at jage ud fra granerne om dagen, den er sky og har fart på. Om natten kommer den til lys.
Udbredelse: Flyver i fra lidt ind i juli til og med august. Blev først fundet i Danmark som larver i Torrig skov på Lolland i 1915. I løbet af 30'erne spredte den sig til Falster og senere til Møn og i 1945 fandtes den i hele landet. Den ses i haver med Gran, men nu også hvor der er Fyr og Thuja. Den findes på Fejø.