Lille måneplet, Clostera curtula

Biologi: Vingefang 35 mm. Larven lever af pile- eller poppelblade. Den har to kuld om året. Det andet kuld overintre som larve hvor den spinder et leje af blade.
Levested: Den holder til i skove og moser nær skove.
Udbredelse: Sommerfuglen flyver fra først i maj til sidst i juni og igen fra sidst i juli til midten af august. Den er almindelig på Fejø.