Lilla perikonugle, Actinotia polyodon

Biologi: Vingefang 3-3,5 cm. Larven lever på perikum.
Levested: Arten findes især på overvejende åbne, varme og tørre udyrkede arealer.
Udbredelse: Flyvetiden er fra maj til august i to generationer. Den er udbredt over store dele af landet - dog sjælden i det vestlige og nordvestlige Jylland. Arten er kendt fra alle faunistiske distrikter efter 1959. Og på Fejø siden 1999.