Klematismåler, Melanthia procellata

Biologi: Vingefang 2,5 cm. Larven lever på Almindelig skovranke (Klematis) fra sidst i juni til oktober. Derefter forpupper den sig og forlader først puppen i løbet af juni året efter.
Levested: Skove, skovkanter, overdrev og haver.
Udbredelse: Den flyver fra midt i juni til og med august. Den findes få steder i Danmark. Fundet første gang på Fyn i 1970. I haver på Fejø er den almindelig hvor der er skovranke.