Bredrandet humlebisværmer, Hemaris fuciformis

Biologi: Sommerfuglens vingefang er cirka 6 cm. Larven lever på kaprifolium og snebær.
Levested: Den flyver om dagen i haver med kaprifolium som på billedet, hvor den stå stille som en kolibri mens den suger nektar af blomsten.
Udbredelse: Bredrandet humlebisværmer er temmelig sjælden i Danmark, men jeg ser den hvert år flyvende over kaprifolieblomster i vores have på Fejø. Den flyver fra midt i maj til ind i juli.