Haveugle (Grøntsagsugle) Lacanobia oleracea

Biologi: Vingefang 30 mm. Den findes overalt og larven kan æde næsten alle planter. Sommerfuglen kommer til lys om aftenen.
Levested: Larven kan være en plage i køkkenhaver. Her ses den på kål.
Udbredelse: Set fra midt i april til først i oktober. Den er almindelig på Fejø og resten af landet.