Halmugle, Mythimna pallens

Biologi: Vingefanget er omkring 35 mm. Arten er aften- og nataktiv. I skumringen ses den tit i stort tal på blomster. Larven lever især på græs. Den er normalt lysebrun med hvidlige rygstriber og en mørkere sidestribe. Den overvintrer som halvvoksen og forpupper sig i maj.
Levested: Arten er især talrig på fugtige enge.
Udbredelse: Flyvetiden ligger i juni-juli og ofte igen i september i en 2. generation. Arten optræder almindeligt over hele landet også på Fejø.