Gul bladmåler, Cidaria fulvata

Biologi: Vingefang 22-27 mm. Sidder i hvile med løftet bagkrop. Flyver om natten. Jages kun forholdsvis sjældent op om dagen. Gul bladmåler overvintrer som æg. Larven kommer frem i maj og lever i maj-juni både på vilde og forædlede rosenbuske. Forpupningen sker i jorden.
Levested: : I skovbryn og markhegn, i krat og haver.
Udbredelse: Kendt fra hele landet bortset fra Nordvestjylland. I Jylland aftager hyppigheden mod vest. På Fejø findes den i haver med roser. Og på strandenge med vilde roser.