Grøn birkemåler,, Geometra papilionaria

Biologi: Sommerfuglens vingefang er 3-4 cm, larven bliver 3 cm lang og lever først og fremmest på birk, men også på hassel, el og pil fra august til maj eller begyndelsen af juni. Forpupningen finder sted mellem løst sammenspundne visne blade på jorden eller mellem blade på foderplanten.
Levested: Skove, skovkanter, haver, moser og større markhegn.
Udbredelse: Flyvetid fra sidst i juni til først i august. Den er almindelig i Danmark og ses ofte om aftenen omkring udendørs lys på Fejø.