Fjer-måler, Phigalia pilosaria

Biologi: Vingefanget er omkring 4 cm. Den flyver tidligt på året så man kan næppe kalde den en forårsbebuder. Hunnen er vingeløs og lever en skjult tilværelse. Hannen sidder om dagen på træstammer og om natten på lygterne. Hannens vinger variere fra lys grå til næsten sort.
Levested: Larven lever i forsommeren på alle slags løvtræer og desuden på roser og ørnebregne.
Udbredelse: Dens flyvetid er sidst i februar til lidt ind i april, hvor hannen søger efter hunnen. Hunnen sidder ofte og venter på en træstamme. Den er almindelig udbredt i hele landet i skov, krat, haver, parker og alleer. På Fejø er den meget almindelig.