Citronmåler, Opisthograptis luteolata

Biologi: Vingefang: 31-39 mm. Kun sjældent jages den op om dagen. Den flyver i skumringen og om natten. Om foråret dog af og til om formiddagen. Søger mod lys og kan ses svirre mod lygter og oplyste ruder. Æg lægges på mange løvtræer. Larven er optil 30 mm lang og findes i to farveformer; en rødbrun til grålig og en bladgrøn form. Larven lever fra juni til september på en lang række løvtræer og buske, bl.a. Hvidtjørn, som på billedet af larven fra Brigetvej, Æble, Røn, Slåen og Gedeblad. Arten overvintrer som puppe, i et tyndt, hvidt spind mellem mos eller blade på skovbunden.
Levested: Almindelig i det meste af landet i løvskov, haver, parker, levende hegn o.l. Optræder af og til i større tal.
Udbredelse: Flyvetiden er fra midt i maj til først i juli. Desuden er arten truffet enkeltvis gennem en lang periode fra begyndelsen af august til slutningen af oktober. Den er almindelig på Fejø.