Brun Bjørn, Arctia caja

Biologi: Stor og kraftig bjørnespinder, der med sine tydelige advarselsfarver viser, at den er ubehagelig at spise. Larven kan ligesom den voksne give en ubehagelig kløe, hvis man holder den. Om efteråret spinder larven sine lange hår ind i en brun kokon, som den overvintrer i. I maj når vejret er blevet lunere, forpupper larven sig inde i kokonen. Omkring sidst i juli kryber den voksne sommerfugl ud.
Levested: Skove og haver.
Udbredelse: Almindelig over det meste af landet. Den meget amindelig på Fejø.