Bøgenonne, Calliteara pudibunda

Biologi: Vingefang: 40-50 mm. Den har også fra tidligere navnet Stor penselspinder. Æggene er grågrønne og anbringes samlet på bøgebark. Larven er 20-45 mm. Den voksne sommerfugl tager mærkeligt nok ikke føde til sig. Det gør larven til gengæld. I 1940 afløvede den 170 hektar bøgeskov ved Køge. Æggene klækkes i juli, og larverne lever af blade i træernes kroner. Hen på efteråret kravler larverne ned for at forpuppe sig eller for at overvintre i skovbunden.
Levested: Lever i bøgeskov og andre løvskove.
Udbredelse: Den voksne sommerfugl sværmer om natten i maj-juni. Larven ses juli-oktober. Den er almindelig i Danmark og også på Fejø hvor der er bøg, for eksempel ved skolens fodboldbane.