Udråbstegnsugle, Agrotis exclamationis

Biologi: Vingefang er 3,5 cm. Larven lever på rødderne af kornarter og i gartnerier på kål og ærter og de kan være så talrige at det giver følelige aftryk i afgrøderne.
Levested: Sommerfuglen flyver over marker, i haver og parker.
Udbredelse: Sommerfuglen flyver fra sidst i maj til midten af august. I varme somre kan man se et andet kuld i september til ind i oktober. Den sværmer om gadelyset om aftenen og den er almindelig overalt i Danmark og ligeledes på Fejø.