Tvebånd-dagugle, Deltote bankiana

Biologi: Sommerfuglens vingefang er cirka 4 cm. Larven lever på på græsser, især rapgræs.
Levested: Den voksne sommerfugl holder til på enge, skovstier og skovlysninger.
Udbredelse: Det første danske fund var i 1953, Ølene, Bornholm. Nu findes den få steder i det sydjyske, Sydfyn, Sydsjælland, Lolland-Falster og Fejø. Den flyver i juni og juli.