Toplet-forårsugle, Orthosia munda

Biologi: Larven lever på til hen i juni på eg, elm, pil og blomme hvorfor den ofte findes i haver.
Levested: Den voksne sommerfugl holder til i skove, hvor den flyver omkring pilerakler.
Udbredelse: Det første danske fund var i 1899 på Falster. Nu er den udbredt over hele landet. Den er et havedyr på Fejø. Den flyver fra sidst i marts ind i april og maj.