Snerresværmer, Celerio galii

Biologi: Vingefang 6 - 8 cm. Larven ses i juli-september på gederams og snerre. Den overvintrer som puppe.
Levested: Hvor man finder larvens foderplanter, på gederams - billedet til højre - i skovrydninger eller på gul snerre i klitter. Den voksne sommerfugl holder især af varme og solbeskinnede steder. Den holder meget af at stikke snablen i kaprifolieblomster.
Udbredelse: Kan ses i hele landet med svingende hyppighed. Den flyver to generationer i maj-juni og august-september især lige i skumringstiden. Den er almindelig på Fejø.