Snerlesværmer, Agrius convolvuli

Biologi: Snerlesværmeren er en art, der nu og da trækker til Danmark fra Sydeuropa. Dens vingefang er op til 13 cm. Snabelen er over 10 cm lang, hvilket gør, at den kan suge nektar fra ret dybe blomster. Det passer med at den foretrækker at suge fra tobaksplantens blomst. Larven lever om sommeren på Gærdesnerle, men kan også findes på andre snerlearter. Den er stor, omkring 14 cm lang på det tidspunkt hvor den graver sig ned i jorden for at forpuppe sig. Som næsten alle andre natflyvende aftensværmere bliver Snerlesværmeren tiltrukket af lys.
Levested: Enge, haver, parker. Alle steder med masser af foderplanter for larven.
Udbredelse: Snerlesværmeren er en sjælden gæst i Danmark, som ligger uden for dens normale udbredelsesområde. Dog bliver der fundet nogle eksemplarer hvert år. Man kan ligeså godt finde den det ene som det andet sted. Den blev fundet død under en gadelygte på Herredsvej af to piger fra Fejø engang i september 1991. På billedet har jeg anbragt den på et stykke bark for at få et naturtro billede.