Rosen-bladmåler, Anticlea derivata

Biologi: Rosen-bladmålers vingefang er cirka 4 cm. Larven kan bankes ned af roser i juli. Den voksne sommerfugl flyver langs hegn og hække og får næring fra pilerakler.
Levested: Den voksne sommerfugl flyver i maj langs hegn og hække og får næring fra pilerakler.
Udbredelse: Den er sjælden i Danmark mest almindelig på Møn og Bornholm og Fejø.