Rødt ordensbånd, Catocala nupta

Biologi: Vingefang cirka 7 cm. sommerfuglen har en forkærlighed for sukkerholdige søde ting. Den kan derfor tiltrækkes i antal på sukkerlokning i efterårets første kolde nætter, og i september-oktober kan den ses, når den suger saft på nedfaldsfrugt. Forstyrres Rødt Ordensbånd af en en fotograf eller en fugl, vil den straks skubbe forvingerne op som på billedetog blotte de dybrøde bagvinger, hvilket ofte vil give den tid nok til at flygte. Ellers sidder den altid med vingerne samlet og er næsten umulig at få øje på. Den kvistlignende larve er lige så svær at få øje på. Den kan nå en længde på 8-9 cm og lever på træer som asp, poppel og pil.
Levested: Findes på et utal af forskelligartede levesteder, men kræver som hovedregel altid tilstedeværelse af larvens foderplanter pil, asp eller poppel, i umiddelbar nærhed. Larven er meget svær at finde, da den ofte skjuler sig som på billedet længst til højre.
Udbredelse: Almindelig og udbredt i Danmark, men mere sparsomt forekommende i Nord- og Vestjylland. Imago fra sidst i juli til et stykke ind i oktober, larven fra først i maj til først i juli. Den er almindelig mange steder på Fejø.