Lille vinsværmer, Deilephila porcellus

Biologi: Vingefang 4 - 6 cm. Larven findes i juli august hvor den lever på snerre og sydpå også på vin. Imago besøger blomster i skumringen og ses af og til, når den på kolibrifacon står stille med svirrende vinger foran blomsterne. Arten overvintrer som puppe.
Levested: Overalt i Danmark ofte på lidt mere tørt og åbent terræn end Dueurtsværmeren.
Udbredelse: Overalt i Danmark, ofte ret hyppig.Den er almindelig på Fejø. Flyvetid fra midt i maj til midt i juli.