Ligustersværmer, Sphinx ligustri

Biologi: Ligustersværmerens vingefang kan være op til 12 cm. Den er en kraftig og hurtig flyver, der kommer vidt omkring i landskabet. Dagen tilbringes passivt hvilende på en træstamme, hvor den ligner en knast. Den er nemmere at få øje på når den sidder på en hegnspæl. I skumringen opsøger den Kaprifolium eller forskellige nelliker.
Levested: Sommerfuglen foretrækker tilsyneladende områder med buskvækst og solbeskinnede uplejede græsarealer. Æggene lægges på forskellige buske og træer: ask, syren, snebær, gedeblad, men især på liguster. Larven findes lettest i hække, hvor den sidder halvt oppe i busken. Larven forpupper sig et 10-20 cm. under jordoverfladen.
Udbredelse: Hele Danmark, men mest almindelig mod sydøst, fåtallig eller manglende i hede og klitområder. Den er almindelig på Fejø.