Konvalrodæder, Korscheltellus lupulina

Biologi: Vingefanget er 28-30 mm. Larven lever især på rødderne af liljekonval, men også andre haveplanter og desuden på rødderne af mange forskellige græsser.
Levested: Larven er ofte betragtet som skadedyr i gartnerier hvor den i oktober kan ses når konvallerne tages op for at drive dem. Den overvintre som larve og ved forpupningen i april spinder den et langt rør hvori pupperne kan bevæge sig frem og tilbage.
Udbredelse: Flyvetiden er fra sidst i maj og til midten af april. Den korte flyvetid skyldes at den voksne sommerfugle ikke kan tage næring til sig. Man kan ofte se sommerfuglene flyve i skumringen. Den er ikke særlig almindelig i Danmark, den ses dog i haver på Fejø.