Husmoderugle, Scoliopteryx libatrix

Biologi: Larven, som er grøn med en gul sidestribe, lever på pil og poppel fra juni til august. Forpupningen sker mellem blade på jorden. Bladene spindes sammen med en silketråd.
Levested: Den findes på mange forskellige biotoper, både enge, skove, tørre steder og haver.
Udbredelse: Sommerfuglen er almindelig i hele landet, men den forekommer dog overvejende enkeltvis. Kan træffes året rundt. Den flyver om natten fra august til frosten sætter ind - og igen fra det tidlige forår (på pilerakler) til midt på sommeren i én generation. Den er almindelig i haver på Fejø.