Græsspinder, Euthrix potatoria

Biologi: Sommerfuglens vingefang cirka 6 cm. Navnet potatoria hentyder til at larven gerne drikker dug og regndråber. Den voksne sommerfugl lægger æg på græsstængler som på billedet. Larven overvintre som ung, næste år er den voksen i juni.
Den holder til på græsmarker, men også i haver hvor der vokser lidt græs der har undgået slåmaskinen.
Udbredelse: Kan ses over hele landet dog hyppigst mod syd og øst. Den findes på Fejø. Flyvetiden er fra sidst i juni til ind iaugust.