Dueurtsværmer, Deilephila elpenor

Biologi: Sommerfuglens vingefang cirka 6 cm. Larverne ses helt hen til midten af september hvor de lever på dueurt langs vandhuller eller på gederams langs skovveje eller, som på billedet, fuschia i en have. . Man kan finde grønne larver og sorte, den sorte form - billedet - er den almindeligste i Danmark.
Levested: Man ser sjældent sommerfuglen i naturen selvom den er almindelig. I haver suger den nektar på kaprifolie og syren.
Udbredelse: Almindelig over det meste af landet på mange forskellige lokaliteter. Den er også meget amindelig på Fejø. Sommerfuglene klækkes fra sidst i maj og flyver fra juni til ind i juli. Nu og da ses en anden generation i august.