Duehale, Macroglossa stellatarum

Biologi: Sommerfuglens vingefang cirka 5 cm. Duehalen er en sydlig trækart, der i varme somre og med sydlige vinde trækker nordpå fra overvintringsstederne ved Middelhavet. Den har mange generationer i løbet af sommeren, og både den voksne sommerfugl og larve kan findes fra maj til oktober. Larven overvintrer som voksen.
Levested: Duehalen er afhængig af snerre og blomster og foretrækker varme steder, gerne skrænter med blomster, f.eks. blåhat, eller den ses på sommerfuglebuske. Larven findes på snerre i varme klitområder.
Udbredelse: Kan ses over hele landet dog hyppigst mod syd.Den ses ofte på Fejø. Hyppigst ses sommerfuglen i august, og larven lidt senere.