Brungul bladmåler, Earophila badiata

Biologi: Vingefang cirka 3 cm. Larven er oftest grøn med lysere ringe. Den lever fra juni til august på rose, både dyrkede former og vilde arter. Forpupningen sker i et åbent spind på jorden.
Levested: I skovkanter, langs hegn, i haver og på overdrevsagtige steder med spredt buskbevoksning.
Udbredelse: Arten er udbredt og ret almindelig over hele landet - mindre almindelig er den kun i den vestlige del af Jylland. Den er meget amindelig på Fejø.