Blodplet, Tyria jacobaeae

Biologi: Vingefang cirka 5 cm.Sommerfuglen ses flyvende om dagen. Larvens værtsplante er Eng-brandbæger som er en giftig plante Den voksne sommerfugl og larven er således giftig for fugle. Den overvintrer som puppe.
Levested: Blodplet lever på enge og overdrev, samt andre åbne steder hvor der findes eng-brandbæger.
Udbredelse: Blodplet er almindelig og træffes i hele landet. Iagttaget på Fejø 2014.