Birke-Seglvinge, Drepana falcataria

Biologi: Vingefang cirka 3 cm. Larven lever på birk og el. Sommerfuglen rystes let ud af birk log el.
Levested: Den holder til i birkemoser og på heder med birk og i ellekrat. Den kan også ses i haver med birketræer.
Udbredelse: Den er temmelig almindelig i Danmark og bag Fejø skole hvor der står en del birketræer. Birke-Seglvinge flyver i maj-juni og igen i juli-august.