Aftenpåfugleøje, Smerinthus ocellata

Biologi: Vingefang cirka 8 cm. Overvintrer som puppe. Øjenpletten tjener til advarsel og vises frem, når sommerfuglen føler sig truet. Larven lever på pil og slåen, men især på bævreasp
Levested: Findes overalt i Danmark, især dog talrig i fugtigere områder og i skovkanter i blandingsskove.
Udbredelse: Udbredt og almindelig over hele landet. Den er også almindelig på Fejø.