Vejrandøje kan ses fra maj til lidt ind i juni
og så igen midt i juli og gennem august.
Den lægger æg på forskellige græsser.

Foto: Fra en lysplet i en plantage ved Storemosevej.