Stregbredpande kan ses fra juni til først i august.
Den lægger æg på kvik, hundegræs,
rajgræs og andre.
Foto: Fra kystområdet ved Brigetvej.
Først iagttaget på Fejø 5. juli 2014