Stor Bredpande kan ses fra maj til september.
Den lægger æg på store græsser som hundegræs,
bjergrørhvene og andre.
Foto: Fra en brakmark ved Slettevej.