Lille Ildfugl flyver fra maj til slutningen
af september. Den lægger æg på rødknæ.
Foto: Ved en brakmark tæt på Dybvigvej.