Citronsommerfugl ses fra det tidlige forår til
langt ud på efteråret. Den lægger æg på tørst
og vrietorn. Det er hannen øverst til venstre
og hunnen neden under.
Foto: Hannen i min have. Hunnen i Rosningeskoven.