Almindelig blåfugl flyver fra maj til slutningen
af september. Den lægger æg på harekløver og
kællingetand. Det er hannen øverst til venstre og
hunnen neden under.
Foto: På en brakmark ved Herredsvej.