Aurora flyver om foråret omkring løvspring.
Den lægger æg på løgkarse og engkarse.
Det er hannen øverst til venstre og hunnen
neden under.
Foto: På Skaløvej, hvor hunnen sad på løgkarse.