Almindelig knopurt

Almindelig Knopurt bliver omkring 40 cm høj.
Voksested:
Almindelig Knopurt kan findes langs veje og markskel.
Den trives også i mere fugtige områder som for eksempel
på enge. Knopurt har fået sit navn, fordi blomsterne
ligner runde knopper, inden de springer ud.
Blomstring:
Den blomstrer fra juli til september og kan ses mange
steder langs vejene på Fejø.