Almindelig Katost

Voksested:
Almindelig Katost er en 40-100 cm høj urt, der
vokser langs veje og ved bebyggelse.
Frugterne er delfrugter , hvor delene ligner små
camembert-trekanter, deraf navnet "katost".
I Danmark er den almindelig, bortset fra dele
af Jylland. Den hører hjemme på tør, solåben
og kalkrig bund
Blomstring:
Blomsterne kan ses i juli-september, hvor man
ser de store blomster sidde i bundter ved
bladhjørnerne.
Den kan ses mange steder på Fejø langs vejene.