Agertidsel

Voksested:
Dyrkede marker, ruderater, vejkanter, baneterræn og strandområder.
i hele Danmark.
Blomstring:
Ager-Tidsel blomstrer juli-september.
Den kan ses mange steder langs vejene på Fejø.
Frøene har fjerformet fnok, der fungerer som svæveanordning.
Billederne er fra et sted langs Storemosevej.