Stor vandsalamander.

Stor vandsalamander kan findes i nogle få damme og søer på Fejø.
Her ses Stor vandsalamander han.
Hunnen lægger æg på vandplanter i april. Her er den på vej til overfladen for at snappe luft.
Ægget udvikler sig til en larve på 1-2 uger.
Larven ånder med gæller og lever af dafnier og vandlopper.