Lille vandsalamander.

Lille vandsalamander findes i mange små damme og søer på Fejø.
Her ses Lille vandsalamander han.
Hunnen lægger æg på vandplanter i april.
Ægget udvikler sig til en larve på 1-2 uger.
Larven ånder med gæller og lever af dafnier og vandlopper.